Trang chủ Chiêm tinh 12 con giáp phương Tây
Dương Cưu (21/03 – 19/04)

 
Kim Ngưu (20/04 – 21/05)
 
Song Tử (22/05 – 23/06)
 
Cự Giải (23/06 – 22/07)

 
Sư Tử (23/07 – 23/08)

 
Xử Nữ (24/08 – 23/09)
 
Thiên Bình (24/09 – 23/10)
 
Hổ Cáp (24/10 – 22/11)
 
Nhân Mã (23/11 – 21/12)
 
 
Ma kết (22/12 – 20/01)
 
Bảo Bình (20/01 – 19/02)
 
Song Ngư (20/02 – 20/03)